ضرورت مشارکت نخبگان برای تدوین برش استانی سند مهندسی فرهنگی / ۲ سال از تدوین سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور می‌گذرد

ضرورت مشارکت نخبگان برای تدوین برش استانی سند مهندسی فرهنگی / ۲ سال از تدوین سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور می‌گذرد

استاندار مرکزی با تأکید بر اینکه ضروری است نخبگان، رسانه‌ها و فعالان فرهنگی این استان برای تدوین برش استانی سند مهندسی فرهنگی استان مشارکت گسترده داشته باشند، گفت: مشارکت عمیق برای ادامه مسیر در انجام این سند ملی، ضروری است و نباید وارد فرآیند اداری بی‌ثمر شد.  فرزاد مخلص‌الائمه در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت،